Rolf Bus

Dierenarts

Rolf Bus - Dierenarts
Rolf Bus Dierenarts

Ik ben Rolf Bus, dierenarts en oud-eigenaar van de praktijk. Zo lang als ik me kan herinneren zijn dieren deel van mijn leven. De liefde voor de schepping en in het bijzonder voor dieren, heeft er bij mij op een natuurlijke manier voor gezorgd dat ik een beroep wilde uitoefenen waarin ik met dieren te maken kreeg.

Dierenarts dat leek me geweldig, na in 1990 te zijn afgestudeerd, nam dat gevoel alleen maar meer toe. In de loop der jaren ben ik mijn beroep geleidelijk aan anders gaan uitoefenen. Vanuit een toenemend besef hoe belangrijk huisdieren zijn voor mensen ben ik me gaan realiseren hoe groot het vertrouwen is dat u schenkt aan dierenartsen in het algemeen en aan mij in het bijzonder.

Voor mij betekent dit dat ik zowel verantwoordelijk wil zijn voor het medische deel, wat uiteraard van de hoogste kwaliteit moet zijn, maar ook zorg wil dragen voor oprechte betrokkenheid met patiënt en eigenaar. Dit is de enige manier om recht te doen aan uw vraag en zorg rondom uw huisdier. Dit betekent praktisch vertaald, dat er naar u geluisterd wordt, in tijd en aandacht. Dat er in heldere en eenvoudige taal gecommuniceerd wordt en dat er keuze mogelijkheden voorgelegd worden. Eerder ben ik niet tevreden. Samen kijken we daarna wat op dat moment de beste keus is in de behandeling en het welzijn van uw huisdier. 

In 2003 werd het besluit om vanuit deze visie een nieuwe praktijk op te starten geboren. In 2008 werd de Dierenbus in Lelystad geopend. Alle medewerkers delen deze visie en dragen die mee uit, tot welzijn van dier en hun baasjes, en tot vreugde op de werkvloer, voor ons allen. Dat is ook wat u van de Dierenbus mag verwachten.