Wat is gezond konijnengedrag?

Allereerst; konijnen zijn groepsdieren. Wanneer konijnen elkaar wassen, tegen elkaar aan slapen, samen eten en lief met elkaar omgaan, kun je spreken van een gelukkig koppel. Ze vertonen natuurlijk gedrag. Konijnen die alleen leven, kunnen dit natuurlijke gedrag niet vertonen. Mensen kunnen dit gedrag niet compenseren.


Ander gezond gedrag is bijvoorbeeld het maken van een ‘binky’. Wanneer een konijn dit doet, springt hij in de lucht en maakt tegelijkertijd een zijwaartse trap. Dit is een teken van blijdschap. Ontspannen gedrag is te herkennen aan bijvoorbeeld het plotseling neerploffen op de zij of een diepe slaap, soms op de zij of zelfs op de rug.


Konijnen zijn prooidieren, dat betekent dat ze (in de natuur) altijd alert moeten zijn. Dit uit zich bijvoorbeeld door op de achterpoten te staan en/of de oren omhoog te hebben en mee te draaien met het geluid of door te liggen met de staart omhoog.


Dit is dus allemaal gewenst gedrag, dat we graag zien bij alle konijnen.


Helaas is de realiteit in veel gevallen anders. Veel konijnen hebben geen maatje om natuurlijk gedrag, zoals hierboven beschreven, mee te vertonen. Ook ontbreekt vaak de ruimte om binkies te kunnen maken.


In de praktijk worden vaak gedragsproblemen bij konijnen beschreven. Graven en knagen wordt vaak als probleem ervaren door een konijneneigenaar, maar dit is natuurlijk gedrag voor een konijn. De kunst is konijnen te voorzien in deze basisbehoeften, op een manier dat het voor de eigenaar acceptabel is en voor het konijn veilig.


Ongewenst gedrag dat voor kan komen is het agressieve en/of territoriale gedrag. Dit is vaak een complexe situatie. Voorbeelden van gedragingen die we hierbij kunnen zien zijn bijten, grommen, met de voorpoten slaan, stampen, krijsen en/of sproeien. Sterilisatie of castratie kan in veel gevallen een uitkomst bieden bij territoriale gedragingen.


Agressief gedrag is complex. Het kan namelijk veel verschillende oorzaken hebben. Het is van belang dat de gedragingen die gezien worden, juist worden geïnterpreteerd om erger te voorkomen. Onze assistente Femke is gediplomeerd gedragsdeskundige voor konijnen. Voor gedragsvragen kunt u contact met haar opnemen. Haar gegevens zijn te vinden op www.femkevdlaan.nl.