Vaccineren op maat
VacciCheck titerbepaling

Op onze praktijk bieden we vaccinaties ‘op maat’ aan. Dat wil zeggen dat we het liefst zo min mogelijk vaccinaties zetten en het op een zo gunstig mogelijk moment doen. Onnodig vaccineren, kan op deze manier voorkomen worden.

Volgens het gangbare vaccinatieschema geven we de grote cocktail (hondenziekte, hepatitis en parvovirus) bij volwassen honden eens in de drie jaar. Goed onderbouwd wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de vaccins soms wel 10 jaar lang bescherming kunnen geven! Er echter ‘zomaar’ vanuit gaan dat de enting uw hond jarenlange bescherming geeft, kan helaas niet. De werkingsduur kan namelijk per hond verschillen en wij vinden het belangrijk dat uw hond wel goed beschermd is voor deze ziekten.

Vanaf nu is het bij onze kliniek mogelijk om te bepalen of het wel nodig is uw dier opnieuw te laten vaccineren. Dit gebeurt door middel van een bloedtest. We hebben een kleine hoeveelheid bloed van uw hond nodig om de antilichamenspiegel in het bloed te bepalen. Wij gebruiken hiervoor de VacciCheck titerbepaling en voeren deze test op onze praktijk uit.

Let op: De VacciCheck geldt alleen voor de hondenziekte, hepatitis en het parvovirus. Voor de ziekte van Weil heeft dit geen meerwaarde omdat de antilichamen niet lang genoeg in het bloed blijven. Uw hond is na ruim een jaar niet meer voldoende beschermd voor deze bacterie. Als u wilt dat uw hond ook voor de ziekte van Weil beschermd is, zullen we deze vaccinatie jaarlijks moeten herhalen. Voor de besmettelijke hondenhoest (kennelhoest) is er geen direct verband tussen de hoeveelheid antilichamen en de daadwerkelijke bescherming. Hiervoor is het dus ook niet mogelijk om een bloedtest te laten doen.

Wel kunnen we bij nog niet (volledig) gevaccineerde pups het ideale moment voor de vaccinatie bepalen. We meten hiervoor de maternale immuniteit, de antistoffen die uw pup van zijn of haar moeder mee krijgt. Pas als deze niet meer aanwezig zijn, kunnen de vaccinaties langdurige bescherming geven. Is er nog wel maternale immuniteit dan maakt de pup zelf geen antistoffen aan in reactie op zijn vaccinatie en heeft vaccineren dus geen nut.

Sinds 3 februari 2016 mag de titerbepaling ingezet worden van de NVWA om aan de vaccinatieplicht te voldoen in pensions en asielen. Een positieve titerbepaling in het paspoort van uw huisdier wordt dus ook geaccepteerd!

Voor meer informatie over de VacciCheck mag u altijd contact opnemen met onze kliniek. Op de website van VacciCheck kunt u duidelijke informatie vinden over deze titerbepaling. Ook staat er goed beschreven wat de mogelijkheden zijn voor pups.