Vaccinaties

Vaccineren is een belangrijke en effectieve manier om bepaalde ziekten te voorkomen. Zo’n vaccin bestaat uit dode of verzwakte ziektekiemen die het afweersysteem van uw dier voorbereiden op een mogelijke infectie. Het lichaam kan hierdoor direct in actie komen indien het geïnfecteerd wordt door zo’n ziekteverwekker. De meeste vaccins zijn ontwikkeld om ernstige of dodelijk verlopende ziekten te voorkomen. Veel van deze ziekten verspreiden zich ook nog eens makkelijk tussen dieren, maar kunnen ook besmettelijk en gevaarlijk zijn voor mensen (ook wel zoönose genoemd). Omdat een vaccin een bepaalde tijd werkzaam is (sommige beschermen gedurende 1 jaar, andere 3 jaar en weer andere 3 maanden), moet er regelmatig opnieuw gevaccineerd worden.  Doordat er in Nederland in het verleden veel tegen de verschillende ziekten is gevaccineerd, zijn de dodelijk gevallen in ons land flink teruggedrongen. Helaas komen met de import van dieren uit het buitenland, die als jong dier niet gevaccineerd zijn, deze ziektes weer voor in Nederland. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld Parvo.

Waartegen vaccineren we eigenlijk?

Onze dierenartsen hanteren voor de vaccinatie van uw hond onderstaand schema. Afhankelijk van de vaccinatiegeschiedenis/situatie van uw hond kan onze dierenarts besluiten om een ander schema te hanteren.

Leeftijd Parvo Hondenziekte Ziekte van Weil Leverziekte

Bordetella bronchiseptica

en paraïnfluenza

 6 weken X X      
9 weken X   X   X*
12 weken X X X X X*
1 jaar X X X X X*
2 jaar     X   X*
3 jaar     X   X*

 

Hierna volgt bovenstaand schema vanaf 1 jaar. Dus op de leeftijd van 4 jaar weer de “grote cocktail vaccinatie” en de 2 jaren daarop volgend een “kleine vaccinatie”.  De vaccinatie tegen Bordetella is een keuze afgestemd op uw hond waarbij de dierenarts u graag wil adviseren.

Parvo

Het parvovirus tast de darmen ernstig aan waardoor waterdunne en bloederige diarree ontstaat. Hierdoor wordt de opname van water en voedingsstoffen aanzienlijk minder. Het virus is erg besmettelijk en wordt verspreid via de ontlasting. Ook braken en koorts kunnen symptomen zijn. Vooral pups worden met het parvovirus besmet maar ook oudere, niet-gevaccineerde honden kunnen geïnfecteerd raken. Vaak heeft dit virus een dodelijke afloop.

Hondenziekte

Hondenziekte wordt veroorzaakt door het Canine Distemper Virus en wordt ook wel ziekte van Carré genoemd. Het is een besmettelijk virus, dat zich verspreidt via onder andere ontlasting en urine, maar ook via afscheiding uit de ogen en neus. Het virus tast de luchtwegen, het spijsverteringskanaal en uiteindelijk het zenuwstelsel van de hond aan. Er is geen behandeling tegen hondenziekte, ondanks ondersteunende maatregelen blijft de prognose zeer slecht.

Ziekte van Weil

Is ook bekend als Leptospirose. Het verloop van de ziekte gaat erg snel en het tast de nieren en de lever aan waarna de hond in veel gevallen zal overlijden. De ziekte van Weil wordt veroorzaakt door een bacterie, welke door rattenurine wordt uitgescheiden. Maar ook een besmette hond, die een succesvolle behandeling tegen de bacterie heeft gehad, kan de bacterie nog maandenlang uitscheiden en zo een risico vormen voor andere dieren én voor mensen. De Ziekte van Weil is namelijk een zoönose, welke ook bij de mens de nieren en lever aantast. Sinds 2014 is er een nieuw vaccin beschikbaar. Voorheen bestond de ziekte van Weil-enting uit twee stammen leptospiren. Inmiddels is gebleken dat twee andere leptospirose-stammen een veel belangrijkere oorzaak van infectie en ziekte zijn gaan vormen dan de 2 eerste stammen waartegen we al jaren enten. Nu is dus de nieuwe Lepto 4-vaccinatie van Nobivac® op de markt en krijgen honden voor het eerst te maken met deze 2 nieuwe stammen. Vandaar dat de enting, als deze voor de eerste keer toegediend wordt, na 4 weken herhaald (geboosterd) moet worden om voldoende antistoffen te kunnen vormen en dus bescherming te bieden.

Leverziekte

Besmettelijke leverziekte (Hepatitis Contagiosa Canis) wordt veroorzaakt door een virus dat zich voornamelijk verspreidt door urine. Maar leverziekte kan ook overgedragen worden door ontlasting en speeksel van geïnfecteerde dieren. Afhankelijk van de leeftijd en de staat van het immuunsysteem kan er een ernstig of minder ernstig verloop van de ziekte zijn. Zeer jonge pups (jonger dan 3 weken) kunnen plotseling overlijden, vanwege de ernstige leverschade die het virus aanricht. Wat oudere pups krijgen last van buikpijn, braken en diarree. Overige symptomen kunnen zijn: gele slijmvliezen en melkglasoog.

Kennelhoest (Bordetella)

Kennelhoest wordt veroorzaakt door bacteriën (Bordetella) en virussen (Para-influenza).  Ze veroorzaken een kenmerkende droge hoest maar ook symptomen als kokhalzen en slijmbraken komen voor. De ziekte is uiterst besmettelijk voor andere honden. Bij een verhoogd risico is het verstandig om tegen kennelhoest te vaccineren. Bijvoorbeeld bij een verblijf in het pension, maar ook als uw hond op plekken komt waar veel andere honden bij elkaar komen, zoals een honden-uitlaatveld en/of hondenschool. Dit vaccin beschermt uw hond een jaar tegen kennelhoest en wordt middels een neusdruppel toegediend omdat contact met slijmvlies noodzakelijk is.

Deze vaccinatie geeft geen 100% bescherming tegen kennelhoest maar het zorgt er wel voor dat indien de hond besmet raakt, de klachten milder zijn.

Rabiës

Ook wel hondsdolheid genoemd. Een vaccinatie tegen rabiës is verplicht als u met uw hond naar het buitenland gaat en is 3 jaar geldig. Het wordt veroorzaakt door een virus en kan alle warmbloedige dieren besmetten, dus niet alleen honden maar ook mensen. Rabiës wordt overgedragen door een beet van een besmet dier en dringt via de zenuwbanen de hersenen binnen waar het een ontsteking veroorzaakt. Hierdoor kan het besmette dier gaan bijten en ‘gek’ worden. In het begin kan onverklaarbaar gedrag het eerste en enige symptoom zijn. In een later stadium komen symptomen voor als schorheid van de stem, angstgedrag, agressie en verlamming van het achterlijf of de kaken. De tijd tussen besmetting en het ontstaan van ziekteverschijnselen kan soms weken tot maanden duren, afhankelijk van de locatie van de beet. Tegen hondsdolheid is geen behandeling mogelijk.